Kære alle

I søndags kom der et nyhedsbrev fra bestyrelsen omkring bl.a. nedsætning af spulebrønd.I den forbindelse er det nu tid til at der skal rykkes på forskellige ting for at vi alle kan blive klar når vores kloak sættes i drift. Bl.a. er det af stor vigtighed, at dit vvsarbejde er på plads. Hvis du har have i 200 rækken så er fristen den 30. januar 2022, så Munck kan nøjes med at komme ind i din have 1 gang, da de sætter alle 3 brønde samtidig og har du sagt ja til et tilbud fra Munck, bliver dette også etableret samtidig.Resten af haverne har frem til den 1. marts 2022 til at få afklaret deres vvsarbejde. Her begynder Munck nemlig, at tilslutte 300 og 400 række haverne ud fra den rækkefølge som tilbud er accepteret fra Munck. 100 række haverne startes der også på den 1. marts 2022 og så kan vi snart se en ende på hovedprojektet.

Og i den forbindelse skal nævnes, at det er det ved at være sidste chance for at få et tilbud fra Munck på tilslutning af kloak.

Fristen er onsdag den 19. januar 2022

Du skal sende en mail til: voldlykloakmunck@gmail.com
HUSK at skrive havenr. I mailen.
De haver som allerede har fået et tilbud fra Munck og som ønsker at acceptere dette, men endnu ikke har fået sendt en mail til ssd@munck.dk er sidste frist den 1. februar 2022.
I disse tilbud skal der selvfølgelig fratrækkes prisen for spulebrønden og op til 2 meter rør. Hvis du har sendt en accept på tilbud fra Munck, skal du ikke foretage dig mere. Når regningen kommer, vil din pris være fratrukket spulebrønden og reduceret i meterpris.

På baggrund af de nye informationer med krav om en spulebrønd, så skal hver have derfor tage stilling til placering og tilslutning til huset fra spulebrønden.Har du sagt ja til et tilbud fra Munck skal du ikke gøre mere, så giver Munck besked når de starter hos dig.Som bestyrelsen skriver, så vil der blive lagt kr. 9.395,00 oveni dit lånebeløb til kloak, som så betyder at du skal betale ca. 30 kr. mere om måneden på dit lån. Du kan selvfølgelig stadig betale det fulde beløb kontant når vi kender den endelige pris på kloakken.
Du kommer ikke udenom at etablere en spulebrønd. Der kan så være flere muligheder for resten at tilslutningen.

1)    Du får et tilbud af Munck (uden spulebrønd) og får dem til at etablere det hele, under forudsætning af, at rør har de rigtige dimensioner, ellers kan Munck ikke tilslutte og godkende tilslutningen af kloak. Husk at der vil blive fratrukket kr. 9.600,00 fra regningen, som er din kloakopsparing.

2)    Du vælger en anden udbyder til at tilslutte din kloak. Munck sætter spulebrønden højst 2 meter fra pumpebrønden og du står selv for at få tilsluttet rør til spulebrønden.
Eller du kan få et tilbud fra Munck hvor I aftaler placering af spulebrønden og hvis der er mere end de 2 meter som er med i prisen, så betaler du for de meter der er ned til pumpebrønden til Munck. Husk at der vil blive fratrukket kr. 9.600,00 fra regningen, som er din kloakopsparing.

3)    Du får en anden udbyder til at nedsætte en lovlig spulebrønd og tilslutte din kloak.
Når arbejdet er færdigt sender du godkendelsen af tilslutningen til bestyrelsen, samt den regning du har betalt. Bestyrelsen vil besigtige arbejdet og så finder I den bedste måde at modregne din kloakopsparing på kr. 9.600,00.

Vælger du løsning nr. 1 eller 2 så husk fristen for at få et tilbud er den 19. januar 2022 som er i næste uge onsdag via en mail til voldlykloakmunck@gmail.com

Vælger du løsning nr. 3 bedes du venligst sende en mail til kloakudvalget på: hfvoldly.kloakudvalget@gmail.com, husk havenr. – så vi på den måde får et overblik og fristen for dette er den 21. januar 2022.

Det var en masse information og der kommer løbende information, så hold øje med din mailboks.

I er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte både kloakudvalget og bestyrelsen hvis I har opklarende spørgsmål til kloakprojektet.

Hav en god dag

Vh Kloakudvalget

Kære alle

VIGTIG information:

I uge 2 vil det stadig ikke være muligt at kører ind fra Gladsaxe Møllevej til Voldly, da Munck skal lægge nye rør ned til hovedledning.

 

Vandet vil også blive lukket på forskellige tider af dagen i denne uge. Det er ikke muligt at lægge en plan for hvornår der lukkes, da det afhænger af hvordan projektet skrider frem med nedgravning af nye rør.

Der vil stadig være en kæmpe hjælp hvis jer der læser uge mails deler denne viden med de medlemmer som ”kun” benytter info på FB. Det kan rydde en del misforståelser af vejen.

Spulebrønde:

Siden sidst har kloakudvalget og bestyrelsen fået mere viden omkring spulebrønde og nødvendigheden af denne fra Envidan.

  1. Der skal være rense og inspektions adgang for kloakledninger under jord i tilfælde af forstoppelse
  1. Kloaksystemet uden spulebrønd, der er direkte tilkoblet til pumpen gør systemet lukket uden luftventilering som man normalt
         har på  villa byggeri med udluftningsledning over tag. Dette vil medføre at når pumpen kører, skaber den vakuum i kloak
         opstrøms med sugeeffekt som suger vandlåsene tomt og dermed lugtgener. Med spulebrønd og betondæksel får pumpen
         mulighed for at suge luft ind når pumpensumpen skal tømmes

Der er fra myndighedernes side (Standard 432) krav om, at der skal etableres en samlebrønd i alle haver. Dette kommer for de fleste som en overraskelse og Bestyrelsen er gået i tænkeboks efter at denne viden er kommet frem. Der vil komme noget mere information fra bestyrelsen snarest.

Status for uge 1. 

Munck har fortsat arbejdet med 300 rækken og har i denne uge kæmpet rigtig meget med vand og flydesand.

Det har desværre også været nødvendigt, at opgive at sætte brønde ned i en af de haver som ligger ved fællespladsen. Grunden ligger i, at der er så meget vand og at det ikke har været muligt at holde både vand og flydesandet væk længe nok til at sætte brøndende ned. Heller ikke ved at pumpe.

Disse udfordringer skal vendes på næste byggemøde med Munck og Envidan.

 Planen for uge 2

 

Arbejdet fortsætter i haverne med 300 numrene.

Og så håber Munck på at det bliver bedre vejr og måske noget frost.

SÅ hele vejen med 300 numrene vil være spærret det meste af tiden fra kl. 07.00 til kl. 18.00 – mandag til torsdag

– Munck skal bruge deres trailer med skydeudstyr og den er ikke sådan lige at flytte når arbejdet udføres.

 

OBS – Så ind og udkørsel fra vejen med 300 numre er ikke en mulighed.

 

Det anbefales, at jer der holder med bil i egen have i 300 numrene – finder et andet sted at holde i denne uge. 

 

Septiktanke:

Det er stadig aktuelt at de haver som har valgt, at få deres brønd ved siden af deres septiktank, venligst bedes få dem tømt, så det ikke burde være nødvendigt at få besøg af en slamsuger for at Munck kan komme videre med deres arbejde og ikke bliver forsinket.

 

Munck sætter ekstra mandskab ind i denne uge, så tidsplan kan holdes.

Kloakudvalget gentager den venlige henstilling fra Munck:

 

Kære medlemmer når jeres tur kommer til at få nedsat jeres brønde, så få ryddet vejen hen til placeringen af brønden fra havelågen for ”løsdele” – såsom: vinduer, trillebør, byggemateriale, trampoliner mv., altså alt som ikke er planter og træer (med mindre I er blevet bedt om at fjerne dette ved Gennemgangsmødet.)

Hvis vi hjælper med dette, så er der stor mulighed for at Munck kan overholde tidsplanen.

(og ja, dette har I ikke fået besked på ved jeres GM – som skrevet tidligere så opstår der opgaver mv. i løbet af dette projekt, som ingen har, kunne forudse)

Som udgangspunkt er ovenstående planen, dog er det en mulighed at Munck kan ændre dette.

Husk stadig at være agtpågivende når du færdes i foreningen og se dig for og tag hensyn, præcis som du plejer.

Skulle der være spørgsmål til kloakprojektet, så skriv til kloakudvalget på:

hfvoldly.kloakudvalget@gmail.com

Pas på jer selv og lad os fortsat hjælpes ad med at få kloak. 🌞

/Kloakudvalget 😊