Haveforeningen blev stiftet i 1928, og har ligget på sin nuværende adresse: H/F Voldly, Gladsaxe Møllevej 35, 2860 Søborg, siden 1948, og her er nu 102 haver.

Fra starten i 1928 lå haveforeningen ved voldene i Husum (deraf navnet) nærmere bestemt i området, hvor Voldparken nu ligger.

Fra den periode har vi stadig den gamle del af klubhuset, som blevet taget ned, sten for sten og genopført, der hvor det nu ligger.
Kolonihavesæsonen starter fra sommertids begyndelse og slutter ved sommertids ophør.
Kontoret har åbent hver onsdag mellem kl. 18 - 19 i denne periode.

Generalforsamling.
Generalforsamlingen er haveforeningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i april.
Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen kommer til behandling, og der vælges: bestyrelse, ordensudvalg, festudvalg, vandudvalg samt bilagskontrollører.

Pligtarbejde.
Medlemmerne indkaldes til pligtarbejde 2 gange i sæsonen.
Pligtarbejdet er af to timers varighed, og ligger mandag fra kl. 18 - 20, i september dog fra 17 - 19, på grund af lyset.
Udeblivelse fra pligtarbejde medfører en bod, jvf. vedtægterne.

Vandet.
Vandet åbnes, hvis vejret tillader det, sidste lørdag i marts, og lukkes første lørdag i november.
Besked om åbning gives med e-mail, lukningen annonceres ved opslag i udhængsskabet på klubhuset.
Lukning af vandet sker ved, at foreningen og medlemmerne puster rørene ud med trykluft.
Stophanen lukkes derpå for vinteren, så undgår man på denne måde frostsprængninger af rørene og deraf følgende vandskader.
 
Dagrenovation.
Hver onsdag i kontortiden (18.00 - 19.00), samt søndage i maj, juni, juli, august og september mellem 12.00 - 14.00,
kan husholdningsaffald afleveres i containeren, som er placeret på parkeringspladsen ved klubhuset.
Glas, papir og batterier skal smides i de dertil indrettede beholdere, som er placeret på Sydmarken ved udkørslen fra Krokusvej.
Grønt affald. På pladsen ved dagrenovationscontaineren afleveres grønt affald, hvis dette ikke kan bundtes, skal det afleveres i papirsække.
Bemærk venligst!
Hvis du kører affald i bil, kør da til Turbinevej 10.
Stød og stammer, må ikke afleveres her, men bortskaffes af medlemmet selv på:
Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, Turbinevej 10.

Storskrald.
Storskrald afleveres samme sted. Information om dette uddeles i haverne i sæsonen, se i øvrigt skiltningen på pladsen.
Bemærk venligst!
Storskrald omfatter ikke:
Beton, murbrokker, glas- og vinduesglas, porcelænskummer- og vaske, eternitholdige materialer, tagpap, tagplader, fliser og lignende, maling og kemikalier samt beholderne til dette, bortskaffes af medlemmerne selv på:

Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, Turbinevej 10.

Toiletbygningen.
Det er ikke i Gladsaxe Kommune tilladt at udlede "sort spildevand", (Toilet, tøjvask og bad) til jorden, andet
"gråt spildevand" (Køkken- og håndvask) kan tillades udledt til sivebrønd under iagttagelse af kommunes anvisninger.
Haveforeningen har derfor anlagt et toilethus og en udslagskumme til tømning af medlemmernes tørklosetter.
Toilet, bad og vaskeri forefindes i bygningen bag klubhuset.
For at benytte bad og vaskeri skal der bruges et chipkort som købes på kontoret. Dette kort koster 50 kr.i depositum.
Adgang toiletbygning kræver en nøgle, som kan lejes af medlemmerne på kontoret mod et depositum på 25 kr.
For at benytte vaskeriet skal man købe chipkort, disse koster 100 kr. samt et depositum på 50 kr.
Der kan købes en "vaskelås", så der kan reserveres tid til vaskeriet. Denne lås koster 50 kr. i depositum.På pladsen bag klubhuset findes også en udslagskumme, hvor medlemmerne skal tømme og rengøre deres private tørkloset.
 
Klubhuset. Festudvalget står for driften af klubhuset, og arrangerer foreningens fester samt banko efter behov. Klubhuset har åbent hver tirsdag fra 18.00 - 21.00, samt hver søndag i månederne maj - september fra kl. 12 - 17,
hvis det ikke er udlejet til et medlem i samme tidsrum. 
Leje af klubhuset skal ske på kontoret.

Bemærk venligst!
Klubhuset udlejes udelukkende til haveforeningens medlemmer.
 
Parkering.
Der må ikke henstå påhængskøretøjer, uindregistrerede køre-tøjer eller køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg. på parkeringspladsen. 
Ligeledes må køretøjer, der lækker olie, el. lign. ikke henstå på parkeringspladsen. 
Det skal indskærpes, at det ikke er tilladt at vaske bil eller udføre mekanikerarbejde på parkeringspladsen.
   
 
 
 

Om Voldly

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com