21. April 2018
 
OBS! Ang. storskrald:
 
Der må ikke tilføjes mere storskrald oven i den eksisterende bunke, M. Larsen er kontaktet og de afhenter det snarest. (Husk at følge retningslinjerne for lovligt storskrald fremover, ellers bliver det ikke bortskaffet).
 
18. februar 2018
4.

Kære Haveforeningsmedlemmer.

Forretningsudvalget har på opfordring rundsendt denne mail til alle på mailliste. Vi forventer at dem der er på mailliste tjekker om naboens stophane er lukket, det er desværre ikke alle der er på maillisten. Bestyrelsen/Forretningsudvalget er på ingen måde ansvarlig for åbning af vand og har på intet tidspunkt givet tilladelse til at åbne for vandet. Der vil ikke blive brugt tid på at finde en evt. ansvarlig for åbning af vandet. De haver der har brugt af vandet kommer selv til at betale for deres forbrug via deres vandmåler. Forretningsudvalget har haft kontakt til et VVS firma vedr. vand. Der ikke fare for frostsprængninger i hovedledningen grundet de lave temperaturer, der skal 7-10 graders frost til i en periode på 10-14 dage før der kan opstå skader, dette er gældende så længe der er et forbrug på ledningen. Hvis vandet er lukket fryser det lettere med fare for sprængning af hovedledning, hvis der lukkes for vandet skal hovedledning pustes fri for vand. Stophanen i den enkelte have skal være lukket jvnf. vejledning ved vandlukning (ses herunder). Hvis man har lukket sin stophane efter endt pustning ved vandlukning er der ingen fare for at rørene i haverne/huse sprænger. Som Forretningsudvalget er orienteret, er der nogle medlemmer af haveforeningen som har taget sagen i egen hånd og lukket for vandet hvilket de ingen bemyndigelse har til at gøre. Der er ikke nogen bestyrelse i H/F Voldly det er et forretningsudvalg som skal tage beslutning, for at være i Forretningsudvalg skal man have været tilstede ved den Ekstraordinære generalforsamling 04-02-2018.

 

Mvh.

Forretningsudvalget

 
  1. 3 november 2017

Kære Kolonister.

Som tidligere meddelt lukkes der for vandet lørdag den 11. november 2017.

Der har været en del forvirring omkring dato for vandlukning, dette grunder i at bestyrelsen havde planlagt en ekstraordinær generalforsamling søndag den 19. november omhandlende vedtagelse af tilbud om nedgravning af helårsvand. For at medlemmerne ikke skulle afsætte flere dage prøvede vi om det kunne hænge sammen med vandlukning. Dette kan i midlertidig ikke lade sig gøre da flere medlemmer har planlagt deres fritid/arbejde efter vandlukning den 11. november.

Den ekstraordinære generalforsamling udskydes til efter nytår.

 

Vandlukning er planlagt til lørdag den 11. november 2017

Mvh.

Bestyrelsen'

 

Vejledning til vandlukning

 

  1. 3 november 2017

Vandlukning

Der lukkes for vandet søndag den 11. november 2017

VIGTIGT: Din stophane skal være lukket fra kl. 9,30

Hovedledning pustes mellem kl. 10,00 og kl. 11,00

Syrenvej/trekanten pustes mellem kl. 11,00 og kl. 11,30

Vigtigt: luk stophane når du er færdig kl. 11,30

Krokusvej pustes mellem kl. 11,30 og kl. 12,00

Vigtigt: luk stophane når du er færdig kl. 12,00

Irisvej pustes mellem kl. 12,00 og kl. 12,30

Vigtigt: luk stophane når du er færdig kl. 12,30

Erantisvej pustes mellem kl. 12,30 og kl. 13,00

Vigtigt: luk stophane når du er færdig kl. 13,00

 

 

Vejledning til pustning af vandrør.

  1. luk stophane
  2. Tøm vandvarmer, bliver ikke tømt ved pustning.
  3. Åben stophane når det din tid til pustning.
  4. Start med at åbne den vandhane længst væk fra stophane.
  5. Afvent at der ikke kommer mere vand og lad den stå åben og åben den næste vandhane osv.
  6. Når du er færdig med at puste når der ikke komme mere vand ud.
  7. LUK STOPHANE
  8. Afmonter filtre på vandhaner (evt. afmonter vandhaner)

Haveforeningen har ikke ansvar for sprængte vandrør.

Mvh.

Vandudvalget


 

10. juli 2017

Til haveforeningens forskønnelse og duften af nyvasket tøj og personlig pleje.

Kære vaskefreks og badedyr.

Trænger du til at få tanket dit vaske/bade-kort kan du kommer i toiletbygningen

onsdag den 12. juli mellem kl. 18,00 og kl. 19,00

Der kan max være 500,00 kr. på dit kort, der tankes 100 kr. ad gangen.

Hvis du har penge på kortet i forvejen kan der max tankes 400,00 kr. Det beløb der er på kortet forsvinder ikke men bliver lagt til det beløb der tankes med.

Betaling er kontant og kun på det ønskede beløb (lige penge).

Der kan ikke købes nye kort eller returneres kort denne dag. Der henvises til kontorets åbningstid.

Mvh.

Bestyrelsen


 

 
Parkering på plads ved foreningshus
Du bedes overholde parkeringsreglerne på pladsen, redningskøretøjer kan ikke komme rundt i haveforeningen. Tænk, hvis det var dig der havde brug for hjælp.
Husk du også er ansvarlig for dine gæsters færden i haveforeningen.
 
 
 
 

Storskrald 2017 

Kære medlem, storskrald er af Gladsaxe kommune stoppet i sin nuværende form

Det betyder at i indtil videre selv skal bringe jeres affald til genbrugspladsen på Generatorvej i

Herlev, der er åbent alle dage fra kl. 10:00-18:00.

Bestyrelsen arbejder på en løsning, der informeres herom så snart problemet er løst.

Der må ikke henstille affald på pladsen før der orienteres af bestyrelsen.

Afhentning af haveaffald fortsætter foreløbig som normalt.

Mvh.

Bestyrelsen.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com