OBS

Voldly den 16-09-2018.

Til alle haver i H/F-Voldly.

Mellem den 20. september og den 1. oktober vil vandudvalget i samarbejde med bestyrelsen aflæse vandmålere i alle haver.

Udvalget skal have adgang til haverne – der må derfor ikke være låst havelåge – hvis udvalget ikke har adgang vil lejer blive pålagt en ekstra vandudgift på 50 m3 jf. Ordensbestemmelsernes stk. 25.

Vandlukning bliver den første lørdag i november.

Der kan nu bestilles hækplanter til hæk mod offentlig vej (Ringvejen – Sydmarken - Trafikpladsen) samt til vej til ud mod fællesareal. Bestillingsseddel kan hentes og udfyldes i bestyrelsen åbningstid onsdag den 19 og 26 september.

Vandudvalg/bestyrelsen

 

Nyhedsbrev H/F-Voldly.

Så er det tid til endnu en opfølgning på hvad der rør sig i foreningen.

Først endnu engang TILLYKKE til H/F-Voldly. En vellykket reception, med gaver fra både forbund, politikere, og andre haveforeninger. En kæmpefest med masser af tilslutning – mere end 100 tilmeldte og glade mennesker. STOR TAK – først og fremmest til festudvalget, som har brugt uhyggelig mange timer, men også til alle dem der hjalp på sidelinjen. Dagen var en stor succes og vi kan se frem mod et brag af en 100 års fest, som vil få svært ved at nå samme højder som vores 90 års dag.

Køkkenet er nu klar til brug. Der er småting der mangler, men det betyder at vi nu kan leje festsalen ud igen. Bestyrelsen er i gang med at gennemgå lejekontrakten. Det vil betyde ændringer i betaling og lejeform. Men før den endelige udgave ligger til godkendelse, vil der blive udlejet som tidligere.

Bestyrelsen ville gerne have brugt hjemmesiden mere til at oplyse om hvad der foregår i foreningen. Vi er desværre ikke kommet i mål. Der har været store udfordringer med hvad vi må bringe, og på hvilken måde. Reglerne er ikke altid helt gennemskuelige. Konflikter blandt andet med at vi skal have en liste over havemedlemmer, men de må ikke kunne genkendes i tekst, tale eller lyd. (blot ET eksempel). Vi er arbejder som heste på at få en bedre fungerende hjemmeside med alt hvad der rør sig.

Der er for øjeblikket en MEGET stor udskiftning af medlemmer i foreningen. De rigtig rigtig mange hussalg, har gjort at en stor del af bestyrelsens arbejde er blevet skubbet lidt i baggrunden. Vi har været nødt til at dele opgaverne mellem os. Det betyder blandt andet, at vi har været nødt til at tage et grundigt kig på hvordan vi skal sælge huse i fremtiden. Hussalg proceduren vil komme til forhåbentlig godkendelse ved den ordinære Generalforsamling næste år.

Med den nye Lejekontrakt der træder i kraft den 1/1-2019, er der kommet flere ændringer – blandt andet for vores venteliste. Gladsaxe borgere får første ret. Gladsaxe Kommune har fået indskrevet i kontrakten at Gladsaxe Borgere skal have førsteret ved hussalg.

ET tiltag er dog allerede trådt i kraft. Der sælges ikke huse der er ulovlige. Bestyrelsen og derved Haveforeningen er direkte ansvarlige. Det betyder helt praktisk at inden man kommer på kontoret og underskriver ”Opsigelse med bebyggelse”, skal huset lovliggøres. Huset vil blive tilset af et medlem fra bestyrelsen, inden opsigelse kan underskrives.

Med den nye lejekontrakt er der også kommet et krav om at foreningerne skal kunne præsentere et projekt for spildevands håndtering inden den 1/6 - 2019 – som skal være udført 2023, der er Voldly heldigvis godt forberedt da vi allerede har vores kloakprojekt. Der mangler kun arbejdet med at finde den helt nøjagtige pris, samt optage lån i banken så kan vi komme i gang. Kloakudvalget er skudt i gang og arbejder allerede på dette.

En anden konsekvens af den nye lejekontrakt, er at kommunen har strammet op omkring misvedligeholdte haver. Betydningen er at det vil være nemmere for en forening at ekskludere et medlem hvis de ikke holder og bruger deres haver. Kommunen er blevet mere opmærksomme på den voksende rotteproblematik der er kommet i mange haveforeninger. Og nye erfaringer i samarbejde med kommunen viser at se ikke står tilbage for at uddele meget høje bøder eller politianmelde havelejere.

Overfladevandudvalget arbejder på højtryk for at finde lovlige måder, at løse vores problem med overfladevand på. Pt. ser det ud til at problemet rammer ca. 10% af haveforeningen, men det er selvfølgelig et fælles ansvar, at vi kommer problemet til livs. Første skridt er, at vi skal have professionel rådgivning fra ingeniørfirmaet Orbicon. De skal lave en oplandsanalyse over foreningen og komme med konkrete bud på løsninger ud fra analysen. Så længe vi arbejder på en løsning er kommunen behjælpelig med at forsøge at udskyde fristen for stop af pumpning til kloak lidt endnu.

Enkelte medlemmer i haveforeningen har desværre oplevet at få grimme sedler i forruden af deres bil. Det sammen er tilfældet i Mosehøj. Bestyrelsen er i gang med en dialog med Mosehøj om problemet – da flere medlemmer oplever disse sedler som ret truende.

De gamle bademønter og kort kan efter udgangen af september måned ikke længere refunderes. Så hvis du/i har enten kort eller mønter tilbage er det sidste udkald for at få penge for dem. Gladsaxeborgere skal huske deres tro og love erklæring (kan hentes på kontoret) inden den sidste onsdag i september.

Bestyrelsen har fået henvendelser om at flere lejere er påbegyndt nyt byggeri. Vi skal gøre opmærksomme på at det IKKE ER TILLADT uden en godkendelse Fra Bestyrelsen. Byggeriet skal efterfølgende overholde den godkendte tegning. Ulovligt byggeri vil blive krævet fjernet for lejers egen regning.

Hvis i er usikre på byggeregler kan i altid henvende jer til bestyrelsen, enten via mail, i kontortid eller ved at lægge et brev i foreningens postkasse.

Kontoret vil kun være åbent to dage i oktober – Onsdag den 10-10. Og Onsdag den 24-10. Så sørg for at have nok penge på Vaske/badekort.

En af vores suppleanter i bestyrelsen, har desværre været nødt til at trække sig af personlige årsager. Bestyrelsen takker for godt samarbejde. Det betyder at der er en åben plads, så MELD ind og vær med til at præge vores dejlige forening, med DINE gode ideer.

Som en sidste nyhed kan det fortælles at vi er meget nær ved at have mobilpay klar til jer. Vi tænker at starte med en prøveperiode hvor der kan betales på kontoret i første omgang, med mulighed for at udvide til evt. klubhus, leje af sal, indbetaling til fest osv. Vi vender tilbage når vi kan starte.

Den længe ventede ekstraordinære generalforsamling bliver den 6. oktober. Klokken 10 i fælleshuset. Indkaldelser er ved at blive udarbejdet.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com