10-08-18

P-PLADSEN LUKKES GRUNDET VOLDLYS FØDSELSDAG

Fra torsdag d. 16-08-18 Kl. 10.00 til og med mandag d. 20-08-18 kl. 16.00 vil hele p-pladsen ved vores fælleshus være lukket for parkering, da der skal sættes festtelt op, alle biler skal derfor flyttes inden da. 

Der vil i samme weekend først være mulighed for at sætte storskrald op fra om søndagen.

Mvh. Bestyrelsen og festudvalget.

 

Nyhedsbrev 01.06.2018

Nu er den ordinære Generalforsamling overstået.

Generalforsamlingen blev afholdt i rigtig god stemning. Det var dejligt at mærke at der var en fantastisk vilje til at melde sig ind i de mange udvalg som Bestyrelsen har valgt at oprette og fortsætte med. Stor TAK. Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer til de enkelte udvalg er nu på plads og den følgende liste fordeler sig således:

Vurderingsudvalg: David, Sara, Hamid for bestyrelsen.

Der er kursus for nye vurderingspersoner, flere af de nye – og de, der har prøvet det tidligere – er blevet tilmeldt og vi håber at der er plads til alle på kursus. Tanken er at vurderingsudvalget, i samarbejde med vurderingsfolk i Mosehøj kan være med til at sikre den bedste pris for de haver der har behov for en vurdering. Enten for at sælge eller af anden årsag.

Vandudvalg: Per for bestyrelsen.

Ordensudvalg: David for bestyrelsen.

Festudvalg/festlokale: Christian for bestyrelsen.

Festudvalget har allerede rørt på sig og fik i løbet af meget kort tid stablet en rigtig god 1 maj på benene. Stor tak for hurtig udrykning. Der er flere tiltag under vejs –, Blandt andet tænkes der igen Banko, og en ”køkkenVarming” er i støbeskeen. Derudover er det jo året hvor vi skal fejre stor (90 års) fødselsdag. Hvis alt spiller med reception og senere fest.

Vejudvalg: Hamid for bestyrelsen.

Der er ved den ordinære Generalforsamling afsat ca. 100.000 til reparation af vejene i foreningen. Der kan blive brug for gode idéer, da der allerede er betalt en regning på ca. 37.000 kr. for den tidligere afretning. Det betyder naturligvis at der ikke er det samme beløb til rådighed, til at passe på vores veje. Udfordringen bliver naturligvis at finde den bedst, og mest holdbare løsning over tid (evt. vej-abonnement).

Køkkenudvalg: Christian for bestyrelsen.

Projektet køkken er kommet dertil, at der nu er etableret vvs. Der skal snart støbes gulv, og til det er der heldigvis frivillige hænder der er med til at gøre det til en mindre bekostelig affære (i skrivende stund er gulvet blevet støbt og er i gang med at tørre). Det næste er at blive enige om hvilken tømrer og elektriker der skal tilkobles.

Kloakudvalg: David for bestyrelsen.

Der har været møde i kloakudvalget. Der er kigget på det tilbud vi har fra Envidan, og som takket været en god pleje stadig er interesseret i projektet, trods den lange ventetid på lejekontrakt. I forbindelse med kloakudvalgsmøde er der blandt andet set på det ”overslag” der er indkommet fra kommunen om anlæggelse af kloak i HF-Voldly via dem (Kommunen). Et samlet overslag – meget løst – vil blive 60 millioner. Af de 60 millioner vil Voldlys andel forløbe sig til 3,4 millioner i 2017 kr. Men der er ikke taget højde for priser til arbejdsløn, etablering af byggeplads, bortskaffelse af forurenet materiale, indkøb af ny jord til dæk af kloakrør. Ydermere vil et sådant system blive et gravitationssystem – rør vil blive anlagt midt i vej og ikke en meter ind i haverne OG der er IKKE helårsvand med i prisen. Men som sagt er det et foreløbig overslag og der arbejdes videre på at få alle tal i hus så der kan tages beslutning på et sagligt grundlag.

Toiletrenoveringsudvalg: David for bestyrelsen.

Overfladevandsudvalg: Vibe for bestyrelsen.

Der er møde med kommunen omkring overfladevand her sidst i maj måned, hvor der tages hul på en af haveforeningens allerstørste udfordringer – overfladevand. Udvalget har desuden været ude og omdele sedler i postkasserne så de haver, der har problemer med overfladevand kan give sig til kende, så vi får et overblik over problematikken.

Hjemmeside: Per og Vibe.

Hjemmesiden er desværre rendt ind i ”udfordringer” – på grund af den nye lov om data, er der mange ting vi ikke må ligge på hjemmesiden i den form som der er nu. Det betyder blandt andet at referater fra bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger ikke kan udsendes via hjemmeside i første omgang. Der arbejdes dog HÅRDT på at få godkendt retningslinjer der gør at det kan blive brugbart uden at der overtrædes nogle love og retningslinjer.

En af de emner vi ville have adresseret til Generalforsamlingen, var åbning af vand i vinterperioden. Der bliver taget forholdsregler for at dette kan ske igen ved at der bliver sat ”Lås” på adgangen til hanen.

Vi er nu landet i de første hussalg – en stor mundfuld for bestyrelsen hvor ingen af os har stort kendskab til procedurer og regler – men der knokles for at det skal blive så glidende som overhovedet muligt.

Vi vil løbende holde jer orienteret om hvad der foregår i foreningen.

God sommer.

Bestyrelsen.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com